Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bracht zijn, het Luxemburgsche grondgebied binnengedrong over de bruggen van Wasserbillig en Remich, zich vooral bewegende in de richting van het zuidelijk deel des lands en de stad Luxemburg, de hoofdstad van het Groot-Hertogdom. Een aantal gepantserde treinen, met troepen en munitie, hebben den spoorweg van Wasserbillig naar Luxemburg genomen, waar men ze elk oogenblik verwacht.

Deze feiten zijn dus handelingen regelrecht in strijd met de neutraliteit van het Groot-Hertogdom, gewaarborgd bij het Verdrag van Londen van 1867, Het Luxemburgsche Gouvernement heeft niet nagelaten krachtig te protesteeren tegen dezen aanval bij de vertegenwoordigers van Z. M. den Keizer van Duitschland te Luxemburg. Men gelijk protest zal telegraphisch overgebracht worden aan den Staatssecretaris van Buitenlandsche Zaken te Berlijn." Luxemburg, 2 Augustus 1914.

EYSCHEN, Minister van Staat. President van het Gouvernement. Eenige weken later, den lOden November, greep de Groot-Hertogin van Luxemburg de gelegenheid van de opening der Parlementszitting aan, om opnieuw, in tragischeenvoudige bewoordingen, de geschonden rechten van haar vaderland te poneeren.

„De neutraliteit van Luxemburg is geschonden. IK en Mijn Gouvernement hebben dadehjk geprotesteerd en de waarborgende Mogendheden van het verdrag van Londen van onzen toestand verwittigd. Onze rechten zijn geschonden, maar zullen gehandhaafd blijven.

Sluiten