Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Luxemburg beschouwt zichzelf geenszins als ontheven van zijn neutraliteits-verplichtingen, en zal ze ook in de toekomst loyaal nakomen. Ons protest blijft ongerept. De bevolking heeft zich correct en tactvol gedragen tegenover de troepen die door ons grondgebied getrokken zijn. Ik betuig er haar Myn dank voor.

Men zal ons nooit kunnen verwyten, vrijwillig in onze internationale verplichtingen te kort te zijn geschoten. Tot op den laatsten tijd was Luxemburg gelukkig als onafhankelijke Staat en heeft het, zoowel in- als uitwendig, aan al zyn verplichtingen» voldaan. Het heeft bewezen een onafhankelijk bestaan te kunnen leiden en ook waardig te zijn.

Het wil en moet voortleven."

* * *

Schending van de Belgische neutraliteit door Duitschland (4 Aug. 1914.)

De Belgische neutraliteit, afgekondigd en bewaard met de meest nauwgezette waardigheid sinds het onstaanvan dat Koninkrijk in het intenationale leven, zelfs in 1870, toen aan zijn grenzen het kanon van Sedan bulderde, heeft niet meer gewicht in de schaal gelegd dan die van Luxemburg, bij de plannen van een plotseling en onverwacht offensief, sinds lang in Berlijn ontworpen.

Toch heeft het Keizerlyk Gouvernement gemeend, Koning Albert de eer te moeten aandoen van een ultimatum, om hem met zijn bedoelingen bekend te maken. Dat historische document is gedateerd 2 Augustus 1914;

Sluiten