Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijn vijanden zelf moeten het erkennen. Zij geven er dan ook de voorkeur aan, ten einde hun handelingen te wettigen, om huu toevlucht te nemen tot het meer gedienstige terrein der „plannen"; zij aarzelen niet de voornemens van den Franschen generalen Staf in staat van beschuldiging te stellen. Weliswaar hadden de Fransche legers de grens van België nog 'niet bereikt op den dag Van het Duitsche ultimatum, maar ze zouden geen bezwaar hebben gemaakt haar te schenden; ze waren van plan ze over te trekken, en ze zouden het stellig hebben gedaan, als men hun er maar den tijd toe gelaten had. Kan men het Duitschland kwalijk nemen, dat het gewonnen heeft in een wedstrijd Waar het om snelheid ging, en waarbij het bestaan van het Keizerrijk op het spel stond ? Dat is de eenige reden door het Gouvernementm van Berlijn, in zijn nota aan België gegeven, om de komende bezetting van zijn grondgebied te verklaren. Het is alleen gegrond op „de vaste berichten volgens welke de Fransche strijdmachten het plan hadden, over Givet en Namen naar de Maas op te rukken, en die geen twijfel lieten omtrent het plan van Frankrijk om over Belgisch grondgebied naar Duitschland te trekken". !)

Het antwoord op die gewaagde bewering is gemakkelijk. Indien Frankrijk zulk een'aanslag, waarvan het Keizerlijk Gouvernement, het naar zijn eigen maatstaf beoordeelende, het misdadig plan heeft durven toeschrijven aan zijn tegenstander, voorbereid had, zou het zich dan enkele dagen te voren tegenover de kabinetten van Londen en Brussel bij vernieuwing hebben verbonden,

l) Grijsboek 1914 bijvoegsel van No. 20.

4

Sluiten