Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zeer zeker. Wij zijn van meening dat een dergelijke overeenkomst, beoogende de bescherming onzer bedreigde neutraliteit, voortvloeit uit het recht van een Staat op zijn bestaan en uit de zorg voor zijn behoud. Een neutralen Staat dat recht te ontzeggen, zou gelijk staan met hem te vragen zich aan den sterkste, met, handen en voeten gebonden, over te leveren, ook al zou hij het gevaar sedert lang hebben voorzien. Wij beweren dat de neutrale Staten luide dat recht moeten opeischen en het tot het uiterste moeten verdedigen." x)

Bovendien wat zeggen die bewuste documenten, zoo geniepig geëxploiteerd ? Zij duiden geenszins op het bestaan van een alliantie, zelfs niet defensief, tusschen Engeland en België. Geen enkele overeenkomst ia er ooit gesloten. Een offieiëel communiqué van de Belgische Legatie in Frankrijk heeft de quaestie tot haar juiste verhouding teruggebracht. De rapporten die de Duitsche autoriteiten in beslag hebben genomen, en waarover zooveel drukte is gemaakt, vermelden eenvoudig eenige gesprekken, verscheidene jaren vóór het huidige conflict tusschen den Chef van den Generalen Staf en den Engelschen militairen attaché gehouden, met het oog op een mogelijke schending van het Belgische grondgebied door een van zijn buren:

„Kolonel Barnardiston, militair attaché bij deEngelsche Legatie, heeft zich op het eind van Januari 1906 naar den Chef van het eerste bureau van het Ministerie van Oorlog, generaal Ducarne, begeven

l) Le Temps van 4 December 1914. Vgl. ook Geffchen: Die Neutralitat, in het Handbuch des Völkerrechts van Holtzendorf, IV § 136 ; Rivier, Principes du droit des gens No. 141; Nijs, Notes sur la neutralité. Etudes de droit international et de politique. 2e série,, pag. 144.

Sluiten