Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

doeleinden. De militaire macht, waarover die neutrale Staat beschikt, kan dus slechts gebruikt worden voor de handhaving van de binnenlandsche orde, óf om een besliste verovering te voorkomen. Het is handelen tegen het volkerenrecht in, er zich van te bedienen x) in geval van een blooten doortocht door zijn land.

Is het noödig, een zoo monsterachtige theorie te weerleggen ? Ze bedoelt niets, meer of minder, dan de wegcijfering van de onafhankelijkheid en de souvereiniteit der kleine Staten, om ze aan de Willekeur van hun» machtige naburen over te leveren en hun alle middelen te benemen waarmee zij zich tegen een onteigening in het algemeen belang zouden kunnen verzetten, terwijl de indringer zelf over dat „algemeen belang" waarvan hij profiteert zal kunneri oordeelen ! Het weerstand bieden aan den inval wordt derhalve een misdaad, die op de strengste wijze moet onderdrukt worden. De macht schept het recht.

Dat leerden de, meesters in het internationale recht, waarop liet Duitschland van vroeger zoo prat gegaan is, niet. Zij stellen geen graden en fijne onderscheidingen vast in de rechten en verplichtingen der neutraliteit, zij beperken de onschendbaarheid van het neutrale grondgebied niet; zij doemen den neutralen Staat niet, machteloos toe te zien bij de gewelddadige bezetting van zijn grondgebied; integendeel, zij leggen hem de strenge verplichting op, te strijden tot het bittere einde om zich voor vreemde smetten te vrijwaren.

!) De Temps van 8 November 1914. Zie ook de bewonderenswaardige verhandeling van Welschingen over De Belgische neutraliteit in het Journal des Débats van 27 November 1914.

Sluiten