Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Inhoudsopgave.

Bladz.

INLEIDING 1

HOOFDSTUK A.

Constructies en Gebouwen, voor het bergen van hooi, granen en verdere oogstproducten bestemd.

1. Opbrengsten per H.A ; 3

2. Benoodigde bergruimte 4

3. Inhoudsbepaling van bergruimten 5

a. Schelven of mijten 6

b. Hooi- of graanbergen 7

c. Open veldschuren 9

d. Dorschschuren . 11

1. Dorschvloeren . . • 12

2. Transportinrichtingen 15

3. Graanzolders 17

4. Kelders voor aardappelen enz 18

HOOFDSTUK B.

1. Loodsen en opslagplaatsen.

a. Kunstmestloodsen 19

b. Rem ises voor eenvoudige karren en gereedschappen 19

c. Bergplaatsen voor brandstoffen enz 19

d. Afsluitbare loodsen voor kostbare werktuigen. 20

2. Het bewaren van groenvoeder.

«.Inkuilen V. 21

b. Gemetselde kelders 21

Sluiten