Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Daartegenover staan deze nadeelen:

a. De buitenkant wordt door regen en sneeuw aangetast, wat bij hooi 0,5 °/0 verlies oplevert.

b. Minder gerief bij de voedering van het vee.

c. Mogelijke stagnatie bij het dorschen, door regenbuien; hoewel bij droog weer de stoomdorschmachine nooit behoeft te worden verplaatst en men ook geen last van stof heeft.

Voor den oorlog kostte in Zuid-Holland een 6-roeden berg met laningen van 6 Meter, grenen roeden van 10 Meter vrije lengte, rieten kap en een bergruimte voor 100.000 K.G. hooi, ongeveer ƒ 700. Bij een inhoud van 940 M3. komt dit op f 0,75 per M3. bergruimte.

Een meer uitgewerkte kostenberekening voor een kleinere 5-roeden berg waarbij de laningen 5 M. en de roeden in totaal 10 M. lang waren, en die op de Veluwe in eigen beheer werd gebouwd luidde als volgt:

5 eiken stammen f 75,

voor behakken en plaatsen „25,

5x8 sparren m 40,

latten n 55_

5 beugels met toebehooren „ 15,—

5 laningen m 10,

roggestroo (3000 pond) 45,—

arbeidsloonen timmerman „ 10,"—

dekker „25,—

Totaal . . . f 250,— Inhoud 120 vim rogge = de opbrengst van 5 H.A. Kosten per M3. ongeveer f 0.70.

De normale prijs van een berg met houten roeden en metalen kap (plaat III fig. la) bedroeg f 900; een berg met vakwerkroeden (plaat III, fig. 2) kostte f 1200-/' 1500.

In schuren heeft men geen bederf door weersinvloeden te vreezen; en kan men dorschen wanneer men wil. Ook ondervindt men geen last bij het lossen door een plotseling opkomende regenbui. Vandaar dat velen de voorkeur geven aan den bouw van schuren, die in verschillende vormen voorkomen.

c. Open veldschuren.

In Duitschland gevoelde men behoefte aan lichte schuurconstructies op die groote akkerbouwbedrijven, waar het vervoeren van den oogst naar één centraal punt te veel bezwaren zou geven. Hieraan hadden de open veldschuren hun ontstaan te danken, die ook in ons land, met name op uitgestrekte ontginningen, hun intrede hebben gedaan.

Sluiten