Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Voor zoover de mest reikt, moeten de zijwanden gemetseld worden, dus minstens tot een hoogte van 1 Meter, en dan met steunbeeren verzwaard wegens den zijdelingschen druk. Daarboven kunnen de wanden van hout worden gemaakt, en dan liefst dubbelwandig; toch wordt steen het meeste gebruikt. Onderlinge koppeling der muren is niet mogelijk omdat zolderbalken meestal ontbreken. De kap vertoont een kleine overspanning door den gerekten vorm van de schaapskooien (zie XIV, fig. la, lb, lc). Hierbij dient alleen te worden bedacht, dat alle schoren zoo hoog mogelijk liggen, en dat scherpe hoeken en kanten zooveel mogelijk worden afgerond.

Het is geen gebruik om waterdichte vloeren te maken, omdat schapen zoo weinig vloeibaren mest leveren. De bovenkant-vloer ligt 20 c.M. beneden het omliggend terrein, en bestaat uit een zandlaag van 20—30c.M. dikte, waarondereen afsluitende leemlaag van b.v. 20 c.M. dikte. Door dat voortdurend stroo, plaggen en afval worden opgebracht, wordt de laag mest hoe langer hoe hooger, voortdurend bevochtigd en vastgetrapt. Tot dat ten slotte de laag „mot" wordt verwijderd, en ook de zandlaag ververscht.

De wandvlakken worden ter wille van de goedkoopte zoo laag mogelijk gehouden; alleen ter plaatse van de staldeuren is grooter hoogte noodig. Deze groote deuren zijn noodig met het oog op brandgevaar, maar meer nog voor het uitrijden van den mest. Vandaar de afmetingen, n.1. een minimum breedte van 2,50 Meter, en een hoogte van minstens 3,00 Meter.

Ook de deurkozijnen worden afgerond, om bij het gebruikelijke dringen beschadiging van de wol en ongeboren lammeren te voorkomen. Raadzaam kan het wezen om de stijlen van buikrollen te voorzien (fig. lb en ld).

Licht is er in een schapenstal nooit te veel, daarom moeten een groot aantal breede, hoog gelegen ramen worden aangebracht, desnoods nog boven de deuren als bovenlicht. Voor ventilatie gebruikt men valramen, en dikwijls nog uitgespaarde openingen in de muren; de staldampen worden door het gebruikelijke rieten dak afgevoerd.

's Zomers kan het 's nachts in den stal te warm zijn ; niet alleen bestaat een der deuren meestal uit boven- en onderdeur, maar ook kan het deurkozijn aan de binnenzijde nog van een sponning worden voorzien voor het inhangen van een lattendeur.

Hoewel de schapen bij elkaar verblijven kan het in het voorjaar noodig blijken om aparte boxen in te richten voor moederschapen met lammeren en ook om de rammen af te scheiden. Meestal gebeurt dit door middel van losse hekken, althans aparte boxen zullen maar zelden worden aangetroffen, ziekenstallen evenmin.

Meestal wordt droog voeder verstrekt, en wel door middel van kribben en ruiven. Deze zijn altijd aan elkaar verbonden, waarbij dan de kribbe dient voor het verstrekken van krachtvoeder als haver, mangelwortels enz., terwijl het hooi in de ruiven wordt gestopt.

Sluiten