Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en boxen (7) voor paarden bestemd. Hierboven wordt het hooi geborgen. Op den deel (8) worden wagens en werktuigen, daarnaast gereedschappen (9) en kunstmest (10) geborgen. Daarboven bevindt zich de graanzolder.

Een overdekte spoelplaats (11) met voederbergplaats (12) bevordert de verbinding met de bijschuur, bestaande uit lokaal voor voederbereiding (13) en varkensstallen (14).

Tusschen de beide gebouwen bevindt zich de mestvaalt (15) w. o. gierkelder (16).

Fig. 2 stelt een doelmatig ontginningsbedrijf voor bestaande uit een eenvoudige woning (kamer (1), opkamer (2) w. o. kelder, keuken (3) en bijkeuken (4)) met aangrenzende paardenstallen (5) en remise (6) voor wagens enz. w. b. graanzolder.

In de dorschschuur liggen de vakken (8) aan weerszijden van den doorrid (7), naast de ziekenstal (9) bevindt zich de kunstmestloods, aan het andere uiteinde de jongveestal (11). Hierachter de mestvaalt (12) met gierkelder, terwijl de open veldschuur in het centrum is gebouwd.

Vermelding verdient dat met dit geringe aantal gebouwen een bedrijf van ruim 60 H.A. is gevoerd.

Bij een bestaande woning moesten voor een gemengd land- en tuinbouwbedrijf van 84 H.A. passende bedrijfsgebouwen worden ontworpen. Het resultaat is (zie fig. 3) dat de oogstproducten worden geborgen in een schuur van 5 vakken, waarvan twee dwarsvloeren slechts voor de grootste helft, twee bergvakken (2) geheel kunnen worden volgetast. Het eerste vak wordt beneden voor wagenberging (3), paardenstal (4) en werktuigenloods (5) ingericht; daarboven gebruikt voor bewaring van granen en zaden.

Hooi en stroo kunnen gemakkelijk naar den veestal (6) getransporteerd, mest en gier ook vanuit den varkensstal (7) naar een centrale mestvaalt (8) en gierkelder worden afgevoerd.

Voor verplegingsinrichtingen en gestichten kan het wenschelijk zijn, dat op eigen bedrijf en onder eigen beheer in de behoefte aan broodgraan, slachtvee, melk en zuivel wordt voorzien. Terecht mag men dan aan de inrichting van de boerderij hooge eischen stellen. Een dergelijk hygiƫnisch bedrijf wordt gedeeltelijk voorgesteld door fig. 4; zij bestaat uit: kantoor en laboratorium (1), melkkamer (2), voederkamer (3) w.o. kelder en spoelkamer (4) met koestal (5), remise (6), varkensstal (7), paardenstal (8) en quarantainestal (9).

Granen worden geborgen in een aparte dorschschuur.

De melk wordt hier, door de goede inrichting van den stal en de behandeling van het vee, zeer zuiver gewonnen, overigens in de nabijgelegen lokalen afgekoeld en verwerkt, terwijl steeds proeven kunnen worden genomen ter controle van de kwaliteit van de melk en de gezondheid van den veestapel.

Sluiten