Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van het St. Margrietenklooster: het paterhuis en het turfhuis ]).

In 1583 volgden het paterhuis van het klooster van St. Marie 2) en bijna het geheele Cellezustersklooster3).

Na de resolutie der Staten van 21 Januari 1584 greep deze verhuring steeds verder om zich heen: behalve meerdere deelen van reeds aangetaste conventen, werden toen ook deelen van tot nog toe ongerept gelate conventen verhuurd, als van Betaniën4) en van St. Ursula5). In 1585 volgden deelen van het St. Agnieten-klooster6).

Deze steeds verder gaande verhuring doet het vermoeden bij mij opkomen, dat in den loop der jaren vele conventualen, die nog geen afstand van hunne goederen in ruil voor alimentatie gedaan hadden, Amsterdam zullen hebben verlaten, en dat de weinige overblijvenden zich zullen hebben teruggetrokken in een klein deel der kloostergebouwen. Wagenaar verhaalt, dat de nonnen van het St. Margaretha-klooster in de Nes na de Alteratie voor een groot deel de stad verlaten hadden en haar convent door de weesmeisjes heten betrekken'). Op vermindering der benoodigde ruimte wijst ook de verhuring van het paterhuis door de nonnen van St. Marie, lang Vóór de stad zich met haar klooster ging bemoeien, en terwijl

1) Rap. v. thes. 1582, fol. 81: een Fransche schoolmeester was huurder voor drie jaar.

2) Rap. v. thes. 1583, fol. 99. — Tevoren hadden de nonnen dat huis verhuurd aan den zoon van Burgemeester Jan Claesz. Cat, die er veel geld aan ten koste gelegd had. Daar hij door de stedelijke regeering uit de huur ontzet was, verkreeg zijn vader — hijzelf was inmiddels overleden — f75 schadevergoeding. Rap. v. thes. 1583, fol. 202 v°.

8) Rap. v. thes. 1583, fol. 97 v°: verhuurd werden het spinhuis, de keuken, de reventer, het „spreeckhuys", het waschhuis, het ziekenhuis en het paterhuis.

4) Rap. v. thes. 1584, fol. 115 v°: „die ghastcamer."

5) Rap. v. thes. 1584, fol. 115 v°: de kerk.

6) Rap. v. thes. 1585, fol. 113 v« en 114: de reventer, de „dormpter" en de spinkamer werden gehuurd door Mr. Pieter de Chans (of Champs), dezelfde Fransche Schoolmeester, die in 1582 deelen van het St. Margrietenklooster gehuurd had. Verder de kerk en een huis in het klooster.

7) WAGKNAAR: Amsterdam, Stuk II (Deel BI, Boek IV), fol. 345.

Sluiten