Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

B. Algemeen Rijksarchief te 's-Gravenhage Notulen van de Gedeputeerden tot de Unie van Utrecht, beginnende met 30 January tot den 30 July beide 1579. St. Gen. 8383.

Resolutiën van den Landraad beoosten Maze, 27 Juli 1581—

20 December 1581. R. v. St. 1. Uit de portefeuille met het opschrift: Stukken vóór 1586

(H. 2582) de bundels b, i en j. Belangrijk is vooral bundel j:

Stukken rakende de Satisfactie van Amsterdam, 1579—1581. Tachtste Memoriaelbouck gehouden bij tijden Meester Bartholt

Ernst griffier van Hollandt. Hof 45. Missives Register 2. Hof 382.

Ingekomen en uitgaande missiven. 1578—1585. Hof 4593.

C. Rijksarchief te Haarlem Resolutiën der Gecommitteerde Raden van West-Friesland

en het Noorderkwartier, No. 519 en 520. Brieyen van Gecommitteerde Raden van West-Friesland en

het Noorderkwartier, I, 1573—1582.

D. Gemeente-archief te Arnhem Land-zaaken A. 1578. 1579 en B 2°. 1579. 1580.

E. Gemeente-archief te Delft Resolutiebouck van veertigen van 1565 tot 15811).

F. Gemeente-archief te Gouda Ingekomen stukken, 2 bundels: 1578—1580 en 1581—1584.

G. Gemeente-archief te Haarlem Rekest van Amstêrdamsche poorters binnen Haarlem wonende, etc. Inv. I, No. 861.

H. Gemeente-archief te Leiden Vroedschapsnotulen 2).

a) Slechts vluchtig geraadpleegd.

2) Op het Leidsch archief ten mijnen behoeve doorgezien.

Sluiten