Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XI

In het vijfde bedrijf van Hooft's Geeraert van Velzen bevindt Vrouw Machtelt zich nog op het Huis te Muiden (cf. Ontwikkelingsgang I, bl. 373).

xn

Vondels Op de boeten betaald door den Heer Peter Schrijver is niet Omstreeks 161? geconcipieerd, zooals Dr. G. J. Geers (Tijdschr. voor Ned. Taal en Lett. 37, bL 305/6) aanneemt, maar is eerst vele jaren later ontstaan.

xm

Dr. P. J. Leendertz (Tijdschr. voor Ned. Taal en Lett. 34, bl. 311—318) besluit terecht, dat het gedicht Op deJonghste Hollantsche Transformatie door Vondel na den Palamedes geschreven is.

XIV

Dr. J. A. N. Knuttel (De Gids, April 1919, bl. 61—96) heeft het zeer waarschijnlijk gemaakt, dat een belangrijk deel van Bredero's litterair werk vóór 1609 valt.

XV

Terecht beschouwt Dr. P. J. Leendertz Jr. (Tijdschr. voor Ned. Taal en Lett. 37, bl. 241—259) het proza in Manken van Nieumeghen als een later toevoegsel.

' XVI

De Rigspula is niet in de dertiende eeuw door een IJslander gedicht, zooals A. Heusler heeft verklaard [Heimat und Alter der eddischen Gedichte, Archiv fïïr das Studium der neueren Sprachen und Literaturen CXVI, 1906, p. 249 ff.), maar in Noorwegen omstreeks 900 of in het eerste kwart van de tiende eeuw, zooals Finnur Jónsson heeft uiteengezet [Rigspula, Arkiv för nordisk filologi XXXIII, 1916, p. 157 ff.).

Sluiten