Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ACH LAAT MIJN WIL.

Ach laat mijn wil zich naar Uw willen voegen,

in deemoed buigen voor Uw wijs beleid, om U te geven al mijn tijd en zwoegen,

den weg te gaan, die voert ter zaligheid, en wen mijn zinnen and're dingen joegen,

waaraan mijn ziele vuriger zich wijdt, dan niet te luisteren naar wat lusten vroegen,

maar doen alleen wat Gij van mij verbeidt.

O 'k weet, ik schiet in al mijn gouden dagen, die Gij mij schenkt zoo menigmaal te kort, zoo menigmaal per dag en telkens weer

verzuim ik, wat Gij mijnen wil komt vragen en op die nietigheén, die 'k zelf begeer, ik immer weer met mijn ziel mij stort.

Sluiten