Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GIJ ZOEKT DEN EENZAME.

Gij zoekt den eenzame, o mijn God, Gij zijt zijn onvervreembaar deel; hem deert geen smartelijk levenslot, wijl hij U zelf geniet geheel.

Hij vraagt geen bloemen, die vergaan, geen schatten saêm-gegaard uit leed, zijn ziele voedt geen eigenwaan, hij kent zich zeiven en vergeet.

Verlate heel de wereld hem, hij is het, die zich zelf verlaat en volgend de innerlijke stem een woestenij blij binnen gaat,

Daar gij in eenzaamheid zijn ziel

met Uw genaden overstroomt

en zoetheid in zijn herte viel,

ach! — waar de wereld niet van droomt.

Sluiten