Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Waarheen ik ook mijn oogen wend, o God, en ga ik delven

naar zooveel schatten U bekend, verborgen in mij zelve.

Al wat mijn vege lijf omhult: Uw beelt'nis, al het schoone;

o alles wat mijn ziel vervult Uw wone, o God, Uw wone'.

Wat is er, wat Gij mij niet gaaft en Tc eeuwig U moet danken

en hebt Gij niet mijn ziel gelaafd o met Uw Bloed voor dranke ?

En nu., ach waarom treurt mijn ziel en ben ik droef en eenzaam,

of alle vreugde mij ontviel en voel mij dood gemeenzaam?

Sluiten