Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NACHT.

Nacht, die te haten schijnt uw schaduw te doorzoeken,

hoe licht ge als met flambouw

mijn ziel door, dat ik tot in heur geheimste hoeken

haar klaar en diep doorschouw.

En die eens liefderijk, als koud zijn mijne handen;

verdord mijn aangezicht, mij, sluim'rend in den schaduw van uwe donkr'e wanden,

draagt naar het licht naar 't Licht!

Sluiten