Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en «tevens dat nest mede te brengen, hetgeen op 12 Mei 1918 plaats vond. Die beide exemplaren en het nest, welke door mij voor het Museum „Fauna Neerlandica" van Artis gepraepareerd zijn, bleken nu werkelijk de lang gezochte te zijn.

Op mijn talrijke bezoeken gedurende vele jaren aan de plassen van Ankeveen had ik daar nooit de Geoorde Fuut aangetroffen, en ook de jachtopziener, welke vele jaren reeds op de plassen jaagt en vischt, had deze vogelsoort nimmer gezien, waardoor aangenomen kan worden, dat de Geoorde Fuit in Mei 1918 zich als broedvogel is gaan vestigen op de Ankeveensche plassen.

Ongelukkigerwijze was het tijdstip voor de vestiging niet bijzonder gunstig, de voedselnood toch was oorzaak dat dit jaar overal eieren geraapt werden, waarvan de Ankeveensche plassen zeker niet verschoond bleven. Zooals dan ook later bleek, is er van de kolonie helaas weinig terecht gekomen. Toch schijnt het enkele paren gelukt te zijn, jongen voort te brengen ; de jachtopziener toch heeft later een paar malen oude vogels met jongen van zeer nabij gezien, duikende voor zijn roeiboot uit.

Willen wij hopen, dat het volgende jaar de Geoorde Fuut weer tot de broedvogels der Ankeveensche plassen mag behooren, wellicht zullen zij zich naar het nabij gelegen Naardermeer verspreiden. Moge het de Vereeniging tot behoud van Natuurmonumenten gegeven worden, dezen interessanten moerasbewoner onder hare hoede te nemen.

Sluiten