Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

toestand mogen zien, en voorts ook in verband met het verschijnsel dat de Maraboe's, die — kadaver-verslinders als ze zijn — geacht mogen worden onder de Ooievaars een soortgelijke plaats in te nemen als de Gieren onder de Roofvogels, eveneens kale koppen en halzen vertoonen in 't volwassen kleed, moge hier de onderstelling worden geopperd, dat bij Gieren zoowel als bij Maraboe's, bij de kaalkoppige en kaalhalzige vormen onder Roofvogels en Ooievaarsachtigen dus, de naakte kop- en halshuid een moderne acquisitie zou kunnen zijn, te beschouwen als eene aanpassing aan de bijzondere voedingswijze. Bij het rondsnavelen in kadavers toch, zouden bevederde koppen en halzen onbruikbaar zijn, terwijl de naakte vettige huid der Gieren- en Maraboekoppen en halzen zich gemakkelijk weder van bloed en weivocht laat reinigen. Wellicht hebben de genoemde Vogels dan ook b.v. langs den weg van selectie eener in dit opzicht nuttige variatie, of op welke wijze ook, hunne doelmatige naakte koppen en halzen, zoo bruikbaar bij hun gewone aas-etersbedrijf, verkregen.

Sluiten