Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Naast het apenhuis bevond zich het oude vogelhuis, dat van zonderlinge gothische en andere ramen was voorzien en allergebrekkigst was ingedeeld, waardoor die fraaie bewoners bijna niet gezien konden worden.

Door ten deele gebruik te maken van de bestaande fundeering en die verder uit te breiden is dat gebouw echter geheel van aanzien veranderd en kan men dit als een nieuw werk beschouwen. Ook dit gebouw ' bevat, bij een lengte van ruim 61 M. die ruime, goed verlichte zalen.

Aan de tuinzijde, zuidzijde, zijn langs de drie zalen drie zeer groote en twaalf kleinere vliegkooien aangebracht, die met even zoovele binnenkooien in directe verbinding staan. Door beplanting, boomgroepen en vlietend water zijn de binnen- en buitenkooien getooid en leveren die daardoor een allerfraaiste omgeving voor die prachtbevolking.

Reptielien gebouw.

Alle buitenkooien zijn voor een gedeelte met glas afgedekt, zoodat het dier, wanneer het regent toch beschutting kan vinden en geheel vrij is in zijne bewegingen.

Een eigenaardigheid valt hierbij op te merken die wel de vermelding waard is: Vroeger werden de tropische vogels die deze kooien bevolken des winters steeds in het verwarmde lokaal gehouden; later heeft men des winters wel de binnenkooien verwarmd doch het dier de vrijheid gelaten ook naar buiten te gaan en ziet men dat die vogels dermate zijn geacclimatiseerd, dat zij met genoegen in de sneeuw loopen. Aan de Doklaanzijde worden in de middenzaal in een door glas afgescheiden ruimte de Ara's en Kakatoe's des nachts en wanneer deze vogels niet buiten zijn, ondergebracht. In het oude vogelhuis was het gekrijsch van die vogels onuitstaanbaar, doch is thans door die glasafscheiding het geschreeuw van die dieren veel getemperd.

Aan diezelfde zijde bevinden zich in de beide eindzalen de kooien voor de kleinere vogels en zijn in het geheel in iedere zaal 42 grootere en kleinere kooien aanwezig. Deze kooien liggen aan een gemeenschappelijken dienstgang en kan de achterwand van iedere kooi geheel worden uitgenomen om de kooien goed te kunnen reinigen of kan die wand ook voor een

Sluiten