Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

105. Macropteryx comata (Temm). a. £. Basilam. Langkat. 8 Juni 1915.

Deze soort is veel zeldzamer dan Macr. longipennis; ik nam haar alleen in en dicht bij oerbosschen waar; de vogels zetten zich dikwijls neer op telefoon-draden.

XXIV. CYPSELIDAE.

106. Tachornis infumatus (Sci.).

a. cf. Batang Kwis. 12 Juni 1915.

Geenszins zeldzaam, locaal talrijk. Leeft koloniesgewijs; nestelt bij voorkeur tegen de bladeren van waaierpalmen (Livistona spec.) aan; soms vindt men verscheidene nesten tegen één blad aangehecht.

Eieren dofwit, scheef-ellipsvormig, met 2 stompe einden.

3 eieren. Batang Kwis. 15 October 1913. 17X11, 18X12 m.M.

XXV. TROGOMDAE.

107. Pyrotrogon diardi neglectus Forbes & Robinson. Bun. Liverp. Mus. II, 1899, p. 34.

a. Sennah. 24 October 1912. 32 c.M. Resten van kevers en vruchten.

b. Bandar Baroe.

Als de andere Sumatraansche Trogoniden een echte oerboschvogel.

108. Pyrotrogon duvauceli (Temm.).

a. (ƒ. Bah Bajoe. 17 Januari 1915.

b. 9. Serbadjadi.

109. Pyrotrogon orhophaeus (Cab. & Seine). a. Sennah. 5 November 1912. 24 c.M. Een Draco.

110. Hapalarpactes machloti (8. Muller). a. Brastagi. Februari 1913. Vruchten, een rups.

XXVI. CUCULIDAE. 111. Coccystes coromandus (L.).

a. Medan. April 1912.

b. » 2 November 1912. 38 c.M. Rupsenrest.

c. Brastagi.

Waarschijnlijk alleen in het winterhalfjaar op S. O. K. voorkomend.

112. Surniculus lugubris (Horsf.). a. Sennah. 6 November 1912. 25 c.M.

Zeldzaam.

113. Hierococcyx sparverioides (Vig.).

a. Brastagi. Februari 1913.

114:. Hierococcyx bochi (Wardlmu Ramsay).

a. juv. Bandar Baroe.

115. Hierococcyx fugax (Horsf.). a—c. Bah Bajoe. Januari 1915.

Sluiten