Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1 ei. Batang Kwis. Mei 1914. 26 X 18 m.M.

3 eieren. Tandjong Morawa. Maart 1915. 25 X 17, 26 X 18 m.M.

2 eieren. Paggar Marbau. Juni 1915. 26 X 19, 27 X 19 m.M.

XXX. PITTIDAE.

159. Pitta moluccensis P. L. S. Muller. (Pitta cyanoptera Temm. (auct.).

a. Medan. 5 Mei 1912.

b. Perbaoengan. 19 December 1914.

Deze soort leeft wel eens in de vrij dichte nabijheid van bewoonde plaatsen, maar gewoonlijk in het oerbosch.

160. Pitta coccinea Eyton.

a. Bah Bajoe. 25 Januari 1915.

Alleen in oerbosch.

161. Eucichla boschi (Muller cf Schl).

a. <-?. Serbadjadi. 10 Juni 1914.

b. 9- Batang Kwis.

In oerbosch.

Eieren weinig glimmend, wit, met betrekkelijk weinige licht en donker paarsche kleine, hoogstens 2 m.M. in doorsnede, scherp omschreven stipjes en vlekjes; vorm gedrongen. 1 ei. Batang Kwis. September 1915. 25 X 21 m.M.

XXXI. HIRUIVDIMDAE. 162. Hirundo rustica L.

a. Medan. April 1912.

b. » 2 Nov. 1912.

c. d. » 26 September 1912. Veel insectenxresten. e. Brastagi. Februari 1913.

Zeer algemeen zoowel in het laagland als op de Hoogvlakte; gewone telegraafdraadverschijning. Omstreeks de jaarwisseling verschijnen o. a. te Medan soms buitengewoon groote zwermen, die dan overnachten in de boomen en op de telefoondraden in de straten.

3 eieren (één legsel). Sampali. Mei 1915. 18 X 13 m.M.

3 eieren. Goenoeng Rinteh. 27 Mei 1915. 17 X 13, 18 X 13 m.M.

1 ei in nest (met 4 eieren van Passer montanus). Kaban Djahé. Mei 1915. 18 X 13 m.M.

163. Hirundo javanica Sparrm.

a. 22 Juli 1912. Veel insecten-resten, kevers. 1 Dipteron.

b. 29 » » » »

Veel minder algemeen dan Hirundo rustica L..

XXXII. MLSCICAPIDAE.

164. Cyornis elegans (Temm.). a. 9. Batang Kwis. 26 Juli 1914.

b- cf- » » 5 Juli 1915. c 9- » » 5 Juli 1915.

165. Cyornis nigrigularis Everett.

Everett, Ibis 1891, p. 45.

a. f. Batang Kwis. 30 April 1915.

Ik betwijfel of deze soort, die Everett van Borneo beschreef, recht van bestaan heeft.

Sluiten