Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

216. Mixornis gularis (Raffl.).

a. Saentis. 27 Mei 1912. Insecten-resten, kevers.

b. Medan. 2 November 1912. H'/a c.M. Kever-resten.

c. Soengei Krio. 7 Juli 1912. 1 spin, 1 kleine kakkerlak, 3 mieren.

Algemeen in de lagere streken.

Ei helder wit, heel weinig glimmend, met een krans, naar de spitse pool betrekkelijk scherp afgegrensd, van roodbruine vlekjes om de stompe pool. Op de spitse helft slechts enkele van die stipjes.

1 ei. Batang Kwis. Mei 1915. 18X14 m.M.

217. Macronus ptilosus Jard. tf Selby.

a. Sennah. 5 November 1912. I8V2 c.M. Insecten-resten en zaden.

218. Myiophoneus dicrorhynchus Salv..

a. Bandar Baroe. 18 Maart 1915.

b. Kaban Djahé. 28 Mei 1915.

Bij het 2 is de snavel geel, behalve bovenzijde en basis van het culmen. Bij het cf het culmen donker, de ondersnavel lichtbruin.

Alleen van de hoogere streken mij bekend.

219. Myiophoneus castaneus Wardl. Ramsay.

a, b.

Door van Oort (Notes Leyden Mus., XXXIV, p. 60) is het vermoeden uitgesproken, dat de ex. van deze soort uit Oost-Sumatra tot een andere subspecies behooren dan die van West-Sumatra. Mijne voorwerpen pleiten voor die opvatting, doch ik acht het materiaal nog te gering om zekerheid te hebben. Het (vermoedelijk) 2 ex. is boven en beneden veel donkerder dan een ex. van dezelfde sexe uit West-Sumatra in het Leidsch Museum. Mijn cf ex. komt overeen met dat uit de collectie van Dedem, bij cle bewerking waarvan van Oort tot zijn bovengenoemde opvatting kwam. Mijn exemplaar is evenwel in overgangskleed: de zwartblauwe onderzijde is nog rijkelijk met bruine veeren gemengd. Toch schijnt mij de blauwe kleur verder buikwaarts te strekken dan bij typische M. castaneus.

220. Arrenga melanura Salv..

a. Brastagi. Februari 1913. Vruchten- en insecten-resten.

b. $. Bandar Baroe. 24 Maart 1915.

c. 9. » » 26 » »

Mij alleen uit de berg-oerbosschen bekend.

221. Sibia similissima (Salv.).

a—c. Bandar Baroe. Maart 1915.

222. Mesia laurinae (Salv.).

a. Brastagi. Februari 1913. Vruchten-resten en zaden.

Is niet zeldzaam op beboschte plaatsen van de Hoogvlakte.

XXXVI. TURDIDAE.

a. f. Brastagi.

223. Zoothera andromeda (Temm.).

Sluiten