Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

249. Aethopyg-a siparaja (Raffl.).

a. Medan. 16 Mei 1912. Spinnetje en resten van Diptera.

b. » 3 Juni o Eenige insecten en spinnen.

c. d. » 13 » »

e. » September 1912.

f. » Januari 1913. 10 cM.

Vrij algemeen, ook bij bewoonde plaatsen.

250. Cinnyris pectoralis (Horsf.).

a. O. Medan. 19 Juli 1912. Een spin.

b: cf. » Juli »

c. O. » » »

d. cf. » Augustus »

e. cf, » 4 December 1912. 10 cM. Insecten-resten, 1 Lanicma-zaad.

f. 9. » H » » 8'/a c.M. 9 9

g. cf- » Februari 1913.

Algemeen, ook bij bewoonde plaatsen.

251. Arachnothera long-irostris (Lath.).

a. Bekioen. 26 October 1912. 15 c.M.

252. Arachnothera aflinis modesta (Eyt.). a. Bekioen. 26 October 1912. 16 c.M.

253. Arachnothera flavijjaster (Eyton).

a. Medan. 22 September 1912.

b. 9 5 October 9

c. 9 30 November 9 18 c.M. Spinnen.

254. Anthreptes malaccensis (Scop.).

a. cf juv. Medan. April 1912.

b. O. Medan. 19 Juli 1912.

c. 9. » Mei 1912.

d. cf. Saentis. 12 Mei 1912. Resten van kleine Orthoptera.

e. cf. Medan. 23 » » Kevertjes.

f. 9. 9 15 Januari 1914.

S. 9. Paggar Marbau. 10 Juni 1915.

Mal.: djet djltan.

Zeer algemeen, ook in bewoonde plaatsen. Gewone verschijning op telefoondraden, waaraan dikwijls het hangende buidelvormige nest bevestigd wordt; normalerwijze wordt het opgehangen aan de uiterste twijgen van boomen.

Eieren dof van schaal; grondkleur, die nooit tot de helft overdekt wordt, zeer licht grijs; vele licht- en donkerpaarsche streepjes, krassen en vlekjes, soms op de stompe helft dichter.

2 eieren (één legsel). Paggar Marbau. 10 Juni 1915. 18 X 13 m.M.

1 ei. Medan. 17 Juli 1915. 18X12 m.M.

4 andere eieren zijn 17X12 m.M.

XLVI. MOTACILLIDAE.

255. Motacilla melanope Pall..

a. Medan. 11 October 1912. 16'/2 c.M. Verschijnt in het winterhalfjaar.

256. Motacilla flava subsp..

a. Medan. 26 September 1912. 16 c.M. Insecten-resten.

b. 9 27 9 » 167a c.M. 9 9

c. » 30 » » 15'/a C-M. Vele resten van krekels en sprinkhanen.

d. 9 9 October » 16 cM.

In het winterhalfjaar algemeen op open terreinen en op de wegen.

Sluiten