Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

net uitbreken J^J^J^tS

«wtenriik waarschijnlijk verder

verklaarde in,.mersS^ffjuU last hal aan Kusland hoewelhet™eds d«» Da kwam

gegeven tot de ^«Sm tusschèB- de staatslieden van nog verschil van meemiig iu» ,,_„„-«« die zoo weidef dubbelen staat ^^^^ w

Den Bden Juli bad Berchtold al g ™saa ^ halen, stemming voor den 00[^g0 *e|tchirschky melden, dat maar gas den ltó enjab. Jmt6oestemming verook Boedapest zijn onoepei*l". . t Weenen

leende. En ^J^JS^^»^^^ over de te trachten, het met «i^J^-S^sJ Merkwaardig

Tschirschky: . de aanteeke-

„Zooals Uwe E^^^^Xrhoud met den ning van ^aa*H^LkPnd is heeft graaf Hoyos

leiding hiervan °P^«T^eed*J^ftvan graaf Hoyos. de persoonlijke meening ^un

Zij hebben deze dus aj^^XbiaMSk ook niet rekening genomen, maar ^"^^fale plannen, verder nitgelatcn over.^un gmion ^mci Voor de diplomatieke bundeling ^ t rijn, van met Servië :«m het meVvan belang^g»^ y de den beginne af te weten, wai, iin over den

Engeland. , 0+Ootjsli<>den der Don au-

Dat de plannen ^d*f ^Sissen invloed monarchie door den loop der ^e worden,

S'wel tf^ïïftS^wïïL beschouwd, maar

Sluiten