Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Berlijn. In de eene deelde hij o. a. mee, dat Sir E. Grey den toestand hoogst ernstig beoordeelde. 'UWm onaangenaamsten indruk heeft op hem een telegram van gisteren van Sir Maurice de Bunsen (Engelsch ambassadeur te Weenen, K.) gemaakt, volgens hetwelk graaf Berchtold het voorstel van Sasonof, om graaf Szapary (Oostcnrijksch ambassadeur te St. Petersburg, K.) te machtigen, met hem een bespreking van het Servisch-Oostenrrjksche conflict te beginnen, onvoorwaardelijk heeft afgewezen."

De minister sprak dan verder over de mogelijkheden van bemiddeling en overleg, om den wereldoorlog te verhinderen. ' Belangrijker is de daarop volgende depêche: „Sir E. Grey heeft mij zooeven nog eens bij zich laten komen. De minister was volmaakt kalm, maar zeer ernstig en ontving mij met de woorden — dat do toestand zich steeds meer verscherpte., (He t sterkste en ongehoordste stuk van Engelsch Farizae'isme, dat ik ooit gezien heb! Met zulke schavuiten sluit ik nooit een vlo o t o v er e e n k o m s t. W.) Sasonof had verklaard, dat hij na de oorlogsverklaring (aan Servië K.) niet meer in staat was, met Oostenrijk rechtstreeks te onderhandelen, en hier laten vragen, de bemiddeling te hervatten. (Ondanks het beroep van den Tsaar op mrj! Daardoor ben ik genegeerd. W.) De Russische regeering beschouwt de voorloopige staking van de vijandelijkheden als voorwaarde voor deze bemidde-

^Sir E. Grey herhaalt zijn reeds gemelde denkbeeld, dat wij aan znlk een bemiddeling met ons vieren, d» wij reeds in beginsel aanvaard hadden, deel zullen nemen. Hem persoonlijk leek een geschikte grondslag voor een bemiddeling, dat Oostenrijk eventueel na bezetting van Belgrado of van andere plaatsen zijn voorwaarden bekend zou maken. (Goed. Hebben wij sedert dagen al trachten te bereiken. Vergeefs! W.)

Mocht Uwe Excellentie echter de bemiddeling aanvaarden, waarop ik vanochtend het tótzioht geopend had. dan zou hij dat natuurlijk goed vinden. Maar een bemiddeling leek hem nu dringend noodig, als het niet tot een Europeesche catastrophe zou komen. (In plaats van de bemiddeling, een ernstig woord te St. Petersburg en Parijs, dat Engeland hun niet helpt, zon

Sluiten