Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ching van zijn keizerlijken meester op °eze fameuze Wflze aan een schikking tusschen Rusland eri Oos cn7«k gewerkt heeft, komt hij over de ^Relijke Russische mobilisatie te spreken die op de Oostenrijksche volgde, en spreekt „gèen bedreiging uit, maar een vriendschappelijke waarschuwing7. . JSaaonof verklaarde dat herroeping van he; mobilisatiejbevel niet meer mogelnk is eii dat de Oostenrüksrhe mobilisatie daarvan de schuld was. Daaraan voegt Wilhelm een lange verhandeling toe: „Als de mobilisatie niet meer te poepen is wat niet waar is — waarom heeft dan de Isaar miin bemiddeling drie dagen daarna ingeroepen zonder van de uit^ van het ?obilisatie-bevel melding te maken? Dat toont toch dmdeUjk, dat de mobilisatie hem zelf overhaast geleken heeft en hu ichteraf tot geruststelilng van zijn ontwaakt^gewc en pro forma dezen stap bij.ons^deed^ ofschoon h« wist, dat'hij tot niets meer diende, daar hu zien niet S -enoeg voelt, om de mobilisatie te stoppen SzinniTheid en zwakheid moeten de wereld inden vreïSSksten oorlog storten, die ten,slotte de* dergang van Duitschland ten doel heeft. Want het » voor mij aan geen twijfel meer onderhevig^Enge^ Jand Rusland en Frankrijk hebben een afspraaK ïemaakt- daarbij den casus foederis voor ons teteTover Oostenrijk als grondslag aannemend en het öosSkseh^rvische conflict als voor.wea se nemend, om tegen ons den v e r n 1 e 11 g 1 n p: s^c o r nTie voeren Vandaar Grey's cynische opmerking tot Lichnowsky' zoolang de oorlog tot Rusland en. Oos-, S beperkt bleef, zou Engeland «Hl zitten ms als wij en Frankrijk ons erin mengen, zou ff gedwongen zijn. actief tegen ons te worden

ieHha»

én St. Petersburg stelselmatig ojtgebreid ten sl otte door George V tot een einde en in beweging Schrwo8rdt. Daarbij wordt de domheid en onhandigheid van onzen bondgenoot voor ons als een valsteik gebruikt. De beroemde „omsingeling» van

Sluiten