Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

being Louis's adumbrative title); adding tnany fine engravings by the best artist of his time: for the sake of these prints, here and there an English collector may possess a copy of the book; but 1 doubt if any Englishman has ever read it, or could, for want of other reading on the subject, understand any a part of it. Old Louis's quarrel with the Chief of Germany, at that time, was not unlike this last one of a younger Louis: „You accursed Head of Germany, you have been prospering in the world lately, and I not; have at you, then, wit fire and sword I" But it ended more successfully for old Louis and his French than 1 hope the present quarrel will. The end, at that time, was, That opulent, noble Burgnndy did not get re-united to her old Teutonic mother, but to France, her grasping step-

ook alleen maar als feit, de onderlinge verhouding, of zooals wij het noemen, de wederzijdsche geschiedenis van Lodewijk XI en Keizer Max? Max heeft op hoogen leeftijd hiervan een overzicht samengesteld, dat in eene ridderlijke, allegorische of zinnebeeldige stijl is geschreven. De Welsse König („Witte Koning" zooals hij zichzelf noemde; terwijl „Roode Koning" of misschien wel „Zwarte Koning" de titel was waarmede Lodewijk werd aangeduid) voegde aan zijn overzicht vele gravures van de beste kunstenaars van zijn tijd toe, en vanwege deze prenten is wellicht een Engelsch verzamelaar in het bezit van dit boek; doch ik betwijfel of eenige Engelschman het heeft gelezen, of althans wegens het ontbreken van andere lectuur over het onderwerp, er ook maar iets van heeft kunnen begrijpen.

Sluiten