Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mother, and remains French to this day.

Max's grandson and successor, Charles V., was hardly luckier than Max in his road-companion and contemporary French King. Francis I., not content with France for a kingdom, began by trying to be elected German Kaiseras well; and never could completely digest his disappointment in that fine enterprise. He smoothed his young face, however; swore eternal friendship with the young Charles who had beaten him; and, a few months after, had egged-on the poor little Duke of Bouillon, the Reich's and Charles's vassal, to refuse homage in that quarter, and was in hot war with Charles. The rest of his earthily existence was a perpetual haggle of broken treaties, and ever-recurring war and injury with Charles V.; — a series, withal, of

De twist van den ouden Lodewijk met het Hoofd van Duitschland week destijds niet zeêr af van het laatste geschil van een jongeren Lodewijk: „Gij vervloekt Hoofd van Duitschland, Gij hebt den laatsten tijd voorspoed gehad in de wereld, en ik niet; dus storm ik op U los, met vuur en zwaard I" Doch de afloop was voor den ouden Lodewijk en zijne Franschen succesvoller, dan naar ik hoop het einde van den huidigen twist zal zijn. Toenmaals was het slot, dathet rijke en edele Boergondië niet met hare Teutoonsche moeder hereenigd werd, doch dat het werd vastgehaakt aan Frankrijk, hare inhalige stiefmoeder, en tot op den huidigen dag Fransch gebleven is.

De kleinzoon en opvolger van Max, Karei V, kan wat betreft den Franschen koning, die hij tot tijdgenoot en makker had, niet veel

Sluiten