Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Siege of Paris," which looks like the hugest and most hideous farce-tragedy ever played under this sun, Bismarck evidently hopes will never need to come to uttermost bombardment, to million-fold death by hunger, or the kindling of Paris and its carpentries and asphalt streets by shells and red-hot balls into a sea of fire. Diligent, day by day, seem those Prussians, never resting nor too much hasting; well knowing the proverb, „Slowfiremakessweetmalt". I believe Bismarck will get his Alsace and what he wants of Lorraine; and likewise that it will do him, and us, and all the world, and even France itself by and by, a great deal of good. Anarchie France gets her first lesson there,—a terribly drastic dose of physic to sick France! — and well will it be for her if she can learn her lesson honestly,

van Frankrijk hebben ijdele dingen voorspeld, het Fransche volk maakt omzwervingen in de duisternis en is verre afgedwaald.

De profeten en het volk — zij hebben het op het gebied van bedrog en zelfmisleiding ver gebracht. „Overgegeven aan zelfmisleiding" — zooals de Heilige Schrift zegt Dit duurt zoo lang tot ten slotte de leugen voor hen waarheid schijnt. Thans, nu zij zich in een verstikkende crisis en in de hoogste nood bevinden, schijnt het, dat zij geen andere toevlucht hebben dan zelfbedrog en quasi-heldhaftige snoeverij. Zij geloven, dat zij de „Christus onder de volkeren" zijn, dat zij een onschuldig, goddelijk volk zijn, dat lijdt voor de zonden van alle natiën, en bereid is voor ons allen boete te doen. Hopen wij, dat met dezen „Christus onder de volkeren" het non plus ultra bereikt is.

Sluiten