Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LATTER STAGE OF THE FRENCH— GERMAN WAR, 1870—71.

English ignorance of the mutual history of France and Germany. Not now a question of mere „magnanimity" between them, but of practical security. Louis XI. and Kaiser Max. Burgundy becomes French (p. 49). — Francis I. tries to become Kaiser. Broken treaties, and ever-recurring strife with Charles V. Lets losse the fury and fanaticism of the Turks upon Christendom and the German Empire. Richelieu's pernicious meddling in the Thirty-Years War (50). — Louis XV. 's plunderings and burning of Europe. Belleisle's and Louis XV. 's fine schemes for Germany. The Revolution and Napoleon I. No nation ever had so bad a neighbour as Germany had in

de hoop, Elzas en Lotharingen van de Franschen terug te verkrijgen. Lord Carteret, later Lord Granville geheeten, (echter geen voorvader van zijn thans zeer in aanzien zijnden naamgenoot) streefde met hart en ziel naar dit doel, en had inderdaad een heel aardige kans op slagen, ware het niet, dat onze arme Hertog van Newcastle hem plotseling uit zijn ambt had gezet. Lord Carteret werd echter door verschillende personen voor den knapsten Secretaris voor Buitenlandsche Zaken gehouden dien wij, afgezien dan van Lord Chatham, ooit gehad hebben, en hij was bovendien de „eenige Secretaris, die werkelijk Duitsch sprak en van Duitsche aangelegenden begrip had." Zijn ontslag bracht hem tot een staat van knorrigen afkeer, en zooals Walpole zegt, bovenal tot veel wijn, en hij geraakte, in de algeheele

Sluiten