Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STATUTEN EN REGLEMENT VAN ORDE

VAN HET

BATAVIAASCH GENOOTSCHAP VAn KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN,

OPGERICHT ONDER DE ZINSPREUK:

„TEN NUTTE VAN HET GEMEEN".

WELTEVREDEN, N. V. UITGEVERS MAATSCHAPPIJ „PAPYRUS", 1918.

Sluiten