Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In een serie artikelen onder boven staan den titel, wensen ik eene beschrijving te geven van mijn indrukken van een reis om de wereld, waarvan ik onlangs teruggekeerd ben.

Een reisbeschrijving is bijna altijd vervelende en droge litteratuur. Ben beschrijving van een stad bijv. Eerst de geschiedenis van de plaats, wat er alzoo gebeurd is, en wat er nog niet heeft plaats gehad — aantal inwoners, zooveel duizend van dit geloof en zooveel duizend van dat geloof — geographische ligging, interessante gebouwen, handel, producten, enz.

Waarde lezer, zoo gij al deze bijzonderheden wenscht te weten, lees dan mijn artikelen niet. Ik schrijf deze indrukken, zoo als ik ze mij herinner, en namen van rivieren en hare zijtakken, aantal inwoners en jaartallen, kan ik maar niet onthouden — reeds in mijn kinderjaren hebben mijne leermeesters daarover geklaagd. En waarom zou ik u met al deze droge bijzonderheden vervelen; zoo gij ze weten wilt, zoo

Sluiten