Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

beweging te verschaffen, heeft men dit station aldus ingericht. Berst moet men zijn kaartje hier koopen, dan wat spoorweg-literatuur daar; om een telegram weg te zenden moet mén weer een klein voetreisje ondernemen, en dan is men bijna te uitgeput om het lokaal van ververschingen op te sporen.

Ik begin met een kaartje te koopen van Amsterdam naar Londen, omdat ik vandaar uit de Engelsche mailboot moet nemen. De route over den Hoek van Holland is nog niet geopend, dus gaan wij over Rotterdam naar Harwich.

Tegenwoordig gaat men via Hoek van Holland. Men vertrekt 's avonds, nadat men op zijn gemak gedineerd heeft, van Amsterdam en men ontbijt in Londen. De reis is nu sneller dan een paar jaar geleden, maar lang niet zoo gezellig.

Vroeger vertrok men in den namiddag zoo tegen een uur of zes van de Boompjes te Rotterdam, en terwijl men de rivier afvoer en aan boord dineerde, kon men met zijne mede-passagiers kennis maken. Vooral later in de voorkamer was het allergezelligst, ofschoon het gezelschap alsdan slechts uit een betrekkelijk klein gedeelte van de passagiers bestond.

Na het diner en vóór dat wij de open zee bereikt hebben, wemelt het dek van wandelaars. Daar ziet men den handelsman die iedere week naar Londen gaat voor zaken. Hij is gehuld in een dikke pelsjas en aan zijn vingers glinsteren reusachtige diamanten. De eigenaardige wijze, waarop hij zoowel zijn Hollandsch als zijn Erigelsch uitspreekt, duiden aan

Sluiten