Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„De mare van die ontdekking verspreidde zich gelijk een vuurtje en den volgenden morgen was de Humber bezaaid met pakken tabak, welke met den stroom zeewaarts dreven, want de schrik was de smokkelaars om het hart geslagen en zij haastten zieh ieder beV wijS' van medeplichtigheid te vernietigen."

„En wat doet men dan met al de aangehouden waren ?" ■

„Die worden in het publiek verkocht bij verkooping, behalve de tabak en sigaren, die men verbrandt op een daartoe bestemde plaats. Men noemt dat „Her Majesty's Pipe", maar," en de kapitein knipoogde op een veelzeggende manier,,, ik geloof dat die pijp niet erg goed trekt en dat een heele boel tabak' er weer onverbrand uit te voorschijn komt. ; j,Van die verkoopingen van de aangehouden goederen gesproken," vervolgde hij, „daar is eens op een heel vernuftige wijze partij van getrokken.

„Vroeger, moet gij weten, waren er hooge inkomende rechten op de handschoenen die van Frankrijk kwamen. Nu waren er eenige kisten met handschoenen te Huil gearriveerd en men weigerde er de inkomende rechten op te betalen. De kisten werden verbeurd verklaard en kwamen later op de publiek» vèiling.

„Toen men echter de kisten open maakte, kwam men tot de ontdekking dat het allemaal handschoenen voor de linkerhand waren. Die kon natuurlijk niemand gebruiken, en de een of ander kocht d* partij voor een spotprijsje. Maar later hoorde men

Sluiten