Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kannen nemen. Men tracht de qualiteit goed te" maken door quantiteit.

De thee is zoo slecht niet, ofschoon voor Hollandschen smaak veel te slap, maar de koffie is doorgaans abominable. Men zegt dat aan boord zeewater voor de toebereiding er van gebruikt wordt en ik geloof dat het niet zoo'n grove' laster is. Tegenwoordig kan men hier en daar in Engeland wel een goed kopje koffie krijgen, maar eenigen jaren geleden was dat een onmogelijkheid.

„Coffee may be alright", zeide een Engelschman eens tot mij, „but chicory is the main thing af ter all."(*)

„Noem dat brouwsel dan „Chicory-extract"", antwoordde ik, „maar verkoop het niet aan den argeloozen vastelander onder den naam van koffie."

Op het dek, alles donker. De zon is nog niet opgegaan en de passagiers loopen in dikke jassen ge-» huid, bibberend van koude op en neer.

Daar in de verte schitteren de lichten van Harwicbi Harwich. Ik kan van Harwich droomen, zoovele keeren ben ik er geweest, en iederen keer heb ik precies hetzelfde gezien. Ook ben ik overtuigd dat al is mijn beschrijving kort, zelfs zeer kort, de be reisde lezer mij zal moeten toegeven dat zij natuurgetrou w is.

Aan wal, electrische booglampen. Kond en blauw flikkeren zij gelijk onrustige sterren, en op de'ri-

(*) Koffie is goed en wel, maar cichorei blijft toch maar de hoofdzaak.

Sluiten