Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tier, daar branden kalm de gele, de groene en de roode lichten van de stoomschepen.

Men komt aan bij de kade, een houten kade, doorploegd met rails, bezaaid met goederen en wagens en op den achtergrond verheft zich een donker gebouw.

De kapitein is op de brug, want de aankomst is altijd lastig, al de verantwoordelijkheid van een aanvaring komt op zijn breede schouders, en het is niet zoo gemakkelijk het zware vaartuig te hanteeren.

De matrozen rennen over het dek heen en weer, kabels worden gereed gelegd en bevelen worden met zware stem gegeven. Ting-ting! klinkt het belletje, de machine stopt, schril gilt de stoomfluit, het schip drijft zachtjes voort.

Ting-ting! Full speed astern, de schroef beukt de wateren, die bruisend en schuimend langs het schip opspatten.

Ting-ting! „Full speed ahead," dan weer „Full speed astern," dan weer „Stand bye" en eindelijk liggen wij bij de kade, kabels worden gegooid en door de mannen aan wal behendig opgevangen. , Rrrrrr" gaan de kleine stoomlieren en de stalen draad is strak gespannen.

„Look out there, stand clear!" roept de bootsman eenige al te nieuwsgierige passagiers toe. Want als zoo'n draad bij ongeluk breekt, dan kan het wel gebeuren dat de dicht bijstaande armen of beenen gebroken worden.

Nu liggen wij vast, de loopplank wordt gelegd en de passagiers verdringen zich in hun haast om

Sluiten