Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

reeds lang verdwenen en de aarde had hen weder in zijn boezem opgenomen, totdat de ruwe hand van den mensch de heuvelen vaneen reet om een weg voor het ijzeren monster te banen, en het kerkhof van een oude wereld ligt bloot voor het oog van den nieuwsgierigen reiziger.

Maar gij, lezer, die reeds zoo vaak in Engeland gereisd hebt, gij schudt misschien ongeloovig hethoofd. „Ik ben er zoo dikwijls door geweest," hoor ik u zeggen, „maar ik heb niets gezien, niets dan verschillende lagen van rotsen."

Juist 1 „Lagen van rotsen," maar iedere laag iseen blad in het boek der Natuur, en in iedere laag heeft zij het leven van een verdwenen wereld opgeteekend. Met veel moeite en studie is het den mensch eindelijk gelukt in dit Boek der Natuur te lezen, en waarlijk, het lezen loont den arbeid. •

Wij naderen Londen, bemerkt gij het niet? De lucht heeft zijn helderheid verloren, de huizén worden talrijker, het groen verdwijnt. Daar onder u ziet gij lange rechte straten en het eene huis is een copie van het andere, het is een vermenigvuldigtafel van een en het zelfde huis. Grauw en smerig zien zij er uit in het morgenlicht en uw eerste indruk van de wereldstad is teleurstellend.

Wacht maar — gij kent Londen nog niet. Mooi zult gij Londen nooit vinden, dat is waar, maar wel groptsch en interessant.

Sluiten