Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geven van de vele bezienswaardigheden die Londen bevat, dat alles kunt gij in „Baedeker" vinden; en dat Londen de hoofdstad van Engeland is, aan de rivier de Thames ligt en zooveel millioen inwoners bezit, -wil ik u ook niet vertellen, want anderen zijn mij vóór geweest en hebben die feiten reeds aan het publiek toevertrouwd.

Maar gedurende den tijd dien wij nog te Londen moeten doorbrengen, zal ik u mijn indrukken trachten weer te geven en wij zullen praten over de zaken die wij opmerken en die ons vreemd voorkomen.

En het eerste dat ons opvalt, is de kolossale drukte die er op straat heerscht. Nu zijn wij in onze hoofdstad ook wel aan drukte en volksoploopen gewend; als b. v. de weesjongens bij de Blauwbrug vechten of als de Koninginnen den Dierentuin bezoeken, dan zien wij een dicht opeen gepakte menschenmassa, schreeuwend, rennend, elkander vérdringend. Maar tusschen deze drukte en de drukte in Londen is een groot verschil. In het eerste geval is er drukte omdat de menschen niets te doen hebben, en in het tweede geval is het druk, omdat iedereen er zooveel te doen heeft. De toevallige drukte in onze hoofdstad, die opeenhooping van menschen hier en daar, is een teeken dat de stad niet gezond is; het bloed is op plaatsen in de aderen gestuit en wie weet of het niet stolt en een doodend element wordt — maar de drukte m Londen heeft eene gezonde oorzaak, het is bloed dat krachtig en regelmatig door de aderen stroomt, tintelend van leven.

Sluiten