Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Jende massa gekomen, terwijl de passage in de andere straat die tijdelijk gestremd was, nu weder voortgaat.

Zoo gij de straat wilt oversteken, nu kunt gij het veilig doen. Tusschen de paarden door kunt gij loopen, want totdat de politie-agent weder een teeken .geeft, zal geen paard een voet verzeilen.

Op alle drukke punten vindt gij toevluchtseilandjes, een verhoogd trottoir in het midden van de straat ,en- als de agent ziet dat zich daar verzanjeld heeft een groepje dames, dan heft hij weder zijn hand omhoog en volkomen veilig kan dan de oude dame of het kind de drukste straat oversteken.

Begrijpt ge nu hoe het komt, dat in Londen, met zijn duizenden en duizenden voertuigen en met zijn enorm verkeer, zoo weinig ongelukken gebeuren ?.

Daarbij komt nog een vreemde. ge.woohte die de Londensche koetsiers hebben. Als zij, namelijk zien dat een voetganger niet snel genoeg uit den weg kan komen, dan wijken zij uit.

Het klinkt ongeloofelijk, toch is het waarheid, De Londensche koetsiers wijken vaak voor een voetganger.

Ik hoor reeds een kreet van verontwaardiging opgaan van alle Amsterdamsche koetsiers die dit mochten lezen. Ik hoor hen zeggen dat men in Londen de eer van het koetsiersgilde door het slijk haalt, dat men de macht uit handen geeft, als men het publiek met zooveel consideratie behandelt.

Te wijken voor een voetganger, het is toch een beetje al te bespottelijk. Neen, dan behandelen wij die luidjes hier in Amsterdam heel anders. Die

Sluiten