Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

moeten maar zelf zorgen dat zij tijdig uit den weg komen. Wat doën die luidjes eigenlijk op straat. Zij belemmeren het verkeer en als je ze aanrijdt, schreeuwen ze moord en brand en maken onze paarden aan het schrikken op den koop toe. In Londen echter voelen wij onze eigenwaarde als voetganger, welke in Amsterdam bijna uitgedoofd werd, weder herleven.

Zelfs op de breede trottoirs van onze IJ-stad is men niet meer veilig, want daar word men aangereden door handkarren, die de „kleine steentjes" boven de „keien" prefereeren en een vreemdeling zou meenen dat de Kalverstraat alleen met asphalt belegd was, om het gemakkelijker te maken voor de door schreeuwende mannen woest voortgetrokken handkarren.

Gelukkig echter is het Amsterdamsche publiek geduldig en zooals een onbekend dichter zingt:

„Wij pruttelen wel, maar wij koken niet."

Van de voetganger-verachtende, trompetje-blazende „fietsen" (dat is geloof ik de sportterm) wil .ik niets zeggen, daar ik later misschien zelf zoo'n muzikale trap-machinö zou kunnen aanschaffen, en dan zou dè zaak natuurlijk uit een heel ander oogpunt beschouwd moeten worden.

* * *

De „hansom" is een van de typische eigenaardigheden, van Londen. De vreemdeling is vol bewonderüjg en enthusiasme voor de practische, sierlijke rijtuigjes en betreurt het, dat zij om verschil-

Sluiten