Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kenen. "Eet is niet zoo'n aangenaam baantje, in alle weer en wind op straat; zij hebben zelf vele onkosten en — zij kunnen u dikwerf groote diensten bewijzen. Geef hun dus gerust een fooitje, gij zult uw geld wel eens slechter besteed hebben. , Maar de koetsier is en blijft mensch en zoo hij merkt dat gij een vreemdeling zijt, onbekend inet tarieven, dan beschouwt hij n geheel als zijn slachtoffer en zelfs geen maatschappij tot vervoer van goederen zou u zoo kunnen afzetten als die koetsier.

De meest populaire man in Londen is de koetsier van den omnibus. In Londen kan men, zoo als ik reeds gezegd heb, boven op de „bus" zitten, maar daarenboven zijn er nog twee plaatsen voorop, een aan iedere zijde van den koetsier. Dit zijn de geliefkoosde zetels van de vaste klanten van die „bus" en men, ziet corpulente heeren met levensgevaar naar die zoo begeerde zitplaatsen klimmen.

Deze lieden, die iederen ochtend op hetzelfde uur met de „bus" naar de City gaan om hunne zaken te doen en 's avonds^op de minuut af weder huiswaarts keeren, beschouwen de ongeregelde passagiers . met een zekere minachting. Zij hebben zoo vaak met die „bus" gereden, zij kennen den koetsier, den conducteur, ja zelfs de paarden zoo goed, dat zij langzamerhand een soort eigendomsgevoel krijgen en steeds van die „bus" spreken als „mijn-bus";

In de paarden en alles wat de paarden aangaat stellen zij het grootste belang en den koetsier beschouwen zij als een kleinen afgod. De koetsier laat

Sluiten