Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

daad leiden, beter kennen dan wij. Iedereen die de inspecteurs alhier persoonlijk kent, zal mij moeten toegeven dat zij door goedhartigheid en beleefdheid uitmunten.

Maar zij hebben in onze veste een zware taak. Niet ondersteund, doch zelfs tegengewerkt door het publiek, hebben zij hier te kampen met een element, zoo als er uit Amsterdam nergens gevonden wordt. In de binnenlanden van China is men veiliger en wordt men minder lastig gevallen dan in sommige gedeelten van onze stad.

De Belgische luchtreiziger kapitein Denys zeide, na een van zijn nederdalingen, tot mij : „Mais, ce sont des barbares!" Als men gezien had hoe het gepeupel hem behandelde, had men hem gelijk gegeven.

Hét zijn die weinige rotte appelen die de geheele mand doen stinken.

In Londen worden de agenten goed gesalariëerd; men kiest lieden die door opvoeding voor zulk een lastige taak bekwaam zijn en lieden, wier uiterlijk en lichaamsbouw bij hun betrekking past. Want een politie-agent moet physisch goed ontwikkeld zijn, dan boezemen zij mèer ontzag in en behoeven zij niet zoo fluks den wapenstok er bij te halen.

Een bewoner van „Vlooienburg", eén straat of steeg in Amsterdam, welke misschien niet ten onrechte dien naam draagt, vertelde mij eén geschiedenis van een agent, ofte wel „smeris", die ik zoo

Sluiten