Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

is een soort hersenkwaal) nog niet op het vasteland verschenen is en wij mogen hier wel zeer dankbaar voor zijn. Maar er bestaat toch nog gevaar, dat de een of andere sportsman, wiens beste Hollandsch bestaat uit slecht uitgesproken Engelsch, ons mee deze „punning-ziekte'!' zal besmetten. Laat ons hopen van niet.

Dan beschuldigen de Engelschen de Schotten, dat zij zoo gierig zijn, en overbekend is het gezegde van een Schot die Londen bezocht: „Eh! maar Londen is een dure -stad — ik was er pas een uurtje en „bang went saxpence" (en bom daar was ik zes stuivers kwijt.)

Men vertelt ook de volgende anecdote van een Schot die een Engelschen vriend in Londen kwam opzoeken.

De Engelschman ontving hem gastvrij en men besteedde toen den dag met het bezoeken van de verschillende bezienswaardigheden aldaar. Doch overal betaalde de Engelschman en tot den laten avond maakte de Schot niet de minste beweging om zijn gedeelte van de kosten te dragen, totdat mea huiswaarts keerende over de Londenbrug moest gaan. Hier bestond destijds nog een tol van 2£ ct. per persoon, en. toen de Engelschman een stuiver aan den brugwachter wilde geven, pakte de Schot zijn arm en riep uit: „Neen, dat laat ik nooit toe, nu zal ik ereis voor jou betalen!"

Toen Londen zich ieder jaar meer en meer uitbreidde, werd niet alleen het verkeer op de straten druk-

Sluiten