Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gij moet liet vooruit weten, want gij hebt geen tijd om er lang over na te denken, in een halve minuut is de trein al weer vertrokken. Ik geloof dat van het oogenblik dat de trein stilstaat totdat hij weder vertrekt, er geen 20 seconden verloopen: gij begrijpt dus dat gij vlug moet zijn.

Op het perron ziet gij bordjes staan:

„Wait here for lBt £lass". „Wait here for 3d Class".

Dit is een groot gemak, dan weet men precies waar men wachten moet en behoeft men niet langs den geheelen trein te loopen om zijn plaats te vinden.

Denk er ook om, dat zoo gij rooken wilt, gij in een coupé moet gaan waar „smoking" op staat, want in al de coupés waar niets op staat, is rooken verboden. Hier te lande is het juist omgekeerd en zijD er slechts enkele coupé's voor „niet-rookers". Tusschen het spoorwegreizen hier en in Engeland is trouwens een groot verschil.

Als men hier op reis gaat, neemt men gewoonlijk IIde klasse, maar in Engeland gaat men bijna altijd IIIde. In ieder geval raad ik u aan, of Iste of IIIde te gaan, maar nooit IIde, want in een tweede zult gij bijna altijd bijzonder onaangename reisgenooten hebben. Die klasse wordt voornamelijk gebruikt door moeders die met een heele vhicht jonge kinderen rfcfèen, of wel door onaangename oude dames, die snuif of „vïnaigre" gebruiken.

* Hebt gij wél eens met kinderen (van anderen) ge-

Sluiten