Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

doodschoot, en zelfs bij de gedachte aan een vos, die verraderlijk door het moordend lood om het leven wordt gebracht, krijgt de Brit al kippevel.

Gij spreekt nu over andere zaken en bemerkt tot uwe verbazing, dat uw reisgenoot, die dat beroemde werk, Motle/s „Dutch Republic" gelezen heeft, even goed op de hoogte is van de Nederlandsche geschiedenis als gij zelf.

Toch kunt gij zijn kennis vermeerderen met feiten die hem nog onbekend zijn.

Gij kunt hem vertellen, hoe iemand in het Haarlemmerhout wandelende, de eigenlijke uitvinder van de boekdrukkunst is j hoe een mijnheer J. Schaffelaar van een toren sprong of zich levend liet begraven — zoo precies weet ik het ook niet meer,, maar ik herinner wel dat het een zeer onaangenaam geval voor dien meneer was.

En zoo zijn er nog vele andere interessante gebeurtenissen, die ik vroeger in kleine schoolboekjes geleerd heb en die aan het oog van de groote geschiedenis-schrijvers totaal ontsnapt zijn.

De treinen in Engeland staan bekend voor hun snelheid, en ofschoon men aldaar natuurlijk ook bommeltreinen heeft, zal het u toch opvallen dat, als men lange reizen onderneemt, het een oneindig verschil maakt of men 60 of 40 mijlen per uur gaat.

Ook bij de afvaart gaat alles veel geregelder, veel sneller, en toch niet zoo gehaast.

Sluiten