Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Komt men daar op het perron £ minunt voor dat de trein vertrekken zal, dan zegt de conducteur:

„Plenty of time, sir, noiv don't get excited"(t), brengt u kalm naar uw coupé, knipt uw kaartje en terwijl de trein al in beweging is, sluit hij de deur.

Alles gaat daar zoo kalm en prettig, niemand heeft haast en toch gaat het vlug. Hoe geheel anders is het echter bij ons.

Men luidt een groote bel, die de dooden uit hun

slaap zou kunnen opwekken. De conducteur roept: „Instappen, heeren ! Instappen. Een beetje vlug

asjeblief, de trein vertrokt. — Mag ik uw kaartje

zien? — Alle heeren voor No. .. ? — Ja? — In

orde", en de deur wordt gesloten.

Reizigers rennen nog langs het perron om hun

«onpé te bereiken. Haastig sluiten de conducteurs

de deuren.

Maar de trein blijft stilstaan en schijnt nog niet het minste plan te hebben om te vertrekken. Het begint u in den coupé te vervelen, gij opent de deur weder en gaat op het perron met uw vrienden praten, van wie gij reeds afscheid naamt, toen gij het

(t> Tijd in overvloed, mijnheer. Hou je maar kalm.

Sneltrein.

Sluiten