Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dat een trein de rai's verlaten heeft, alleen door zijne groote snelheid en zonder bijkomende omstandigheden, is nog nimmer voorgekomen.

Natuurlijk, als men bijv. 8 mijl per uur ging, dan zou het veiliger zijn, maar in het einde van de 19de eeuw is daar geen tijd meer voor.

En wat het derde betreft, dat men hier te lande wegens den weeken grond niet sneller zou kunnen rijden, ook dat is onjuist. In Engeland heeft men ook moerassen: denk maar aan het beruchte moeras tusschen Manchester en Liverpool, en toch loopen tusschen die steden de snelste treinen der wereld.

Onze spoorwegdijken zijn stevig genoeg en wij hébben daarenboven nog een groot voordeel boven Engeland, dat wij geen bergen te bestijgen hebben; maar voor een sneltrein moet men zware rails en zware locomotieven gebruiken en moet de weg zelf in uitmuntende orde zijn.

Maar het zou hier geen profijt opleveren om zulke sneltreinen in te voeren, en als ik mij niet vergis, heeft men hier ook geen concurrentie. In Kngeland echter, waar al de spoorwegen aan private maatschappijen behóoren, heeft men de vele verbeteringen juist ann deze concurrentie te danken.

Wie herinnert zich niet de „Race to the North", welke dezen zomer (1895) nog heeft plaats gehad tusschen de verschillende spoorwegen, die van Londen naar Schotland loopen. Het is aan die concurrentie te danken, dat men nu in 8 uur aflegt, waar men vroeger 12 uren over deed, en dezelfde concurrentie is

Sluiten