Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zij denken echter niet aan wijken, zij blijven op hun post, totdat hun opvolger komt en zij eenige welverdiende maanden rust bekomen. Doch vaak komt de aflossing te laat en ontelbare graven wijzen de plaats aan, waar deze stille helden op hun post gevallen zijn.

Zeg mij niet dat er slechts moed op het oorlogsveld getoond wordt. Br wordt een eeuwigdurende stille kamp gestreden in Indië, een kamp zonder tromgeroffel,, zonder fanfaregeschal, maar een kamp niet minder doodelijk.

En de vrouw denkt aan dit alles en staart weemoedig naar haar geliefde. Zal hij een toevoegen aan de lange lijst van offers, welke Indië reeds geëischt heeft, en zal zij het korte, koude bericht van de „Colonial Office" ontvangen: „zoo en zoo aan

cholera overleden, hij wordt opgevolgd door "?

Wie kan het zeggen! De toekomst hult zich in een dichten sluier, en dat is een groot geluk, want zoo men slechts het tipje van den sluier kon oplichten, zou menig hart voor immer versterven.

Daar klinkt een luide bel en een zware stem roept: „Passengers for the shore."

Nu is het laatste oogenblik van afscheid nemen gekomen. Het gelach, het gebabbel verstomt en menige moeder, zuster of verloofde, die zich tot nu toe goed gehouden heeft, laat nu haar tranen den vrijen loop. De mannen houden zich goed, zij praten er luchtig over heen, maar hun stem klinkt anders dan gewoonlijk.

Sluiten