Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zij probeeren natuurlijk het eerst om de paar meubelen in de kajuit op een andere manier te rangschikken. Als ze haar handjes bezeerd hebben en doodmoe van uitputting zijn, komen zij tot de conclusie dat alles vastgeschroefd is. Tegenover schroeven is een vrouw totaal machteloos; dit komt waarschijnlijk, omdat zij ze altijd den verkeerden kant uitdraaien, en daarom besluit zij eindelijk, om het meubilair maar te laten zooals het is.

Maar er zijn andere dingen, die niet schroefvast zijn. namelijk de „tumblers" en de waterkaraffen. Deze heeft men op een, volgens haar, onzinnige manier tusschen plankjes met ronde gaten bevestigd. Nu heeft zij verscheidene bloemstruiken, welke hare vriendinnen haar meegaven, en, al kan zij de meubels niet verschuiven, dan kan zij toch, in ieder geval, de bloemen op het voordeeligst plaatsen. Dan ontpakt zij haar toiletdoos en rangschikt al de fleschjes en potjes netjes op de waschtafel; zij gebruikt de vouwstoeltjes om er haar geopende koffers op te plaatsen. Hier en daar plaatst zij een gebefd portret en — waarlijk, men moet toch vrouw zijn om aan een kajuit dat gezellige uiterlijk te kunnen geven.

Kijk onze kajuit eens, wat een onderscheid, Wij hebben natuurlijk geen bloempjes om in de glazen te plaatsen, maar zelfs de rest van de bagage hebben wij op een gansch andere en lang niet zoo artistieke wijze gerangschikt. De koffers zijn vastgesjord en onze toilet, artikelen hebben wij hier en daar in hoekjes en kastje* zoo geplaatst, dat zij onmogelijk bewegen kunnen.

Sluiten