Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

En als ik bemerk hoe gecompliceerd zoo'n machine is, als ik zie dat stangen en schijven slechts weinige m.m. speelruimte hebben om elkander te passeeren, dan blijf ik nog langen tijd 'naar die bewegende massa's staren. Als een van die stalen gevaarten zich maar een duim verschuiven kon, wat zou ik dan interessante stof voor mijn diary hebben! Maar de bouwmeester beeft passer en winkelhaak met zorg gehanteerd, en., zonder de minste stoornis draait de machine rustig^door.

Diep onder rni} zie ik door den ijzeren roostervloer gedaanten bewegen. Dat zullen de machinisten zijn, en ik va£ het plan op hen te bezoeken. Zoo gedacht, zoo gedaan, en langs een smal ijzeren trapje met vettige leonfng :daal ik in het ruim af. De machinisten ontvangen mij voorkomend "en geven ►mij direct 'een bal pluksel om mijn handen te •ontvetten.

Warm en benauwd is de lucht. Overal olie, zoodat het pluksel mij goed te pas komt, want alles wat men aanraakt -is vettig. De tweede machinist die de wacht heeft, geleidt mij rond. De anderen zijn bezig om de talrijke' oljepotjes na te zien en te vullen, of hier en daar. de machinedeelen op te poetsen totdat zij schitteren in,het electrisen. licht.

„En blijft de machine nu i^d^doorloopen, dag en nacht, tot dat wij het einde van onze reis beretlrt ffebben^f'* vraag ik. „Ja," zegt de machinist, „de machine krjjgt geen rust, tot dat wij weder het anker laten vallen, ofschoon-het wel eens gebenrHtrflat wij

Sluiten